Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7: SỬ DỤNG  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỖ TRỢ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7


                        Trong nhà trường phổthông,bộ môn lịch sử giữ vai trò quan trọng, vì qua bộ môn sẽ bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình, tinh thần tự tôn, lòng tự hào dân tộc, lí tưởng xã hội chủ nghĩa
     Nhưng ngày nay, đa số học sinh lại xem nhẹ bộ môn lịch sử, nên việc học của học sinh cũng chỉ là để đối phó và thụ động.
       Bên cạnh đó, việc hỗ trợ thiết bị, phương tiện dạy và học còn hạn chế, thiếu nhiều so với yêu cầu thực tế bộ môn
  Hơn nữa, thực tế thời gian quy định cho bộ môn quá ít( 1 Hoặc 2 tiết/ tuần).Trong khi đó, kiến thức lịch sử lại dài và nhiều sự kiện khó nhớ. Vì thế, việc hiểu và nhớ những sự kiện lịch sử bị hạn chế nhiều. 
           Xuất phát từ thực tế trên, tôi nhận thấy: muốn nâng chất lượng, rèn luyện kĩ năng cho học sinh và gây hứng thú học tập qua việc đổi mới phương pháp dạy- học của Bộ giáo dục- Đào tạo có hiệu quả thì cần phải quan tâm nhiều hơn tới việc đổi mới cách dạy- học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Từ suy nghĩ trên, tôi đã đặt vấn đề nghiên cứu việc: “sử dụng  đồ dùng dạy học hỗ trợ  đổi mới phương pháp dạy- học bộ môn lịch sử”Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7: SỬ DỤNG  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỖ TRỢ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN, SKKN Lịch sử 7, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 7, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//