Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10: Giúp học sinh giải quyết được một số bài toán đơn giản về dạng bài tập “Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ cho trước
Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT, SKKN Toán 10. NCKHSPUD Toán 10

Khi giảng dạy chương trình hình học lớp 10, chương vectơ,gặp dạng toán : tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ cho trước. chúng tôi nhận thấy học sinh rất lúng túng khi gặp dạng toán này.
          Nguyên nhân vì sao? Chúng tôi xin nêu ra mấy nguyên nhân sau:
v Học sinh lần đầu tiên tiếp cận kiến thức về vectơ
v Mặt bằng học lực của học sinh còn yếu
v Học sinh không nắm vững phương pháp
v Bản thân giáo viên còn chủ quan , chưa có sự quan tâm đúng mức đối với dạng toán này .
Thấy được vấn đề đó, tôi mới đưa ra một sáng kiến nhỏ giúp học sinh với kiến thức của mình có thể hiểu rõ được phương pháp, giải quyết được một số bài toán đơn giản về dạng này.
Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi người giáo viên phải tìm ra được giải pháp giúp học sinh của mình học tốt hơn.
2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm:
          Giúp học sinh giải quyết được một số bài toán đơn giản về dạng bài tập “Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ cho trước”.


`        Giúp học sinh vận dụng được lí thuyết vào giải toán, thực hiện tốt nguyên lí giáo dục “học đi đôi với hành”.
          Đây là kiến thưc không mới nhưng nếu người giáo viên không có sự đầu tư đúng mức thì hiệu quả thu được sẽ không cao .
3. Nhiệm vụ
          Đưa ra đưa ra các kiến thức liên quan
          Đưa ra phương pháp giải  dạng toán trên
          Vận dụng phương pháp vào bài toán cụ thể đánh giá và phân tích kết quả .           Chỉ ra hiệu quả và khả năng ứng dụng của sáng kiến. Nêu kiến nghị .  

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10: Giúp học sinh giải quyết được một số bài toán đơn giản về dạng bài tập “Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ cho trước 
Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT, SKKN Toán 10. NCKHSPUD Toán 10

SKKN, SKKN Toán 10, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 10, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, 


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//