Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

SKKN Hóa học lớp 9: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP NỘI DUNG HÓA HỌC MỚI

Môn Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm có vai trò quan trọng trong mục tiêu giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Môn hoá học ở trường Trung học cơ sở (THCS) cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, phổ thông, thiết thực; là cơ sở, nền tảng ban đầu để các em khám phá thế giới vật chất tự nhiên. Ở trường THCS môn hoá học là một môn học mới và rất khó đối với học sinh (HS): nhiều kiến thức rất trừu tượng đòi hỏi các em phải tư duy tưởng tượng; tiết thực hành đã được coi trọng đòi hỏi việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh; tăng yêu cầu về kiểm tra, đánh giá về năng lực thực hành vận dụng tổng hợp kiến thức và thực nghiệm khoa học.
Thí nghiệm thực hành là hình thức thí nghiệm do học sinh tự làm khi nghiên cứu phát hiện kiến thức mới, hoàn thiện kiến thức nhằm minh họa, ôn tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học và rèn luyện kĩ năng hoá học. Đây là dạng thí nghiệm mà học sinh tập triển khai nghiên cứu các quá trình hóa học như: nghiên cứu tính chất các chất, điều chế các chất, nhận biết các chất, giải bài tập thực nghiệm. Đây là phương pháp học tập đặc thù của môn Hóa học có tác dụng giáo dục, rèn luyện học sinh một cách toàn diện và có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ trí dục, đức dục.
Thí nghiệm thực hành giúp học sinh dễ hiểu bài, phát huy được tư duy, sáng tạo, rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm.
Thí nghiệm thực hành giúp học sinh khắc sâu kiến thức và thiết lập được lòng tin vào khoa học , hình thành các kĩ năng cơ bản và nâng cao hứng thú học tập bộ môn.
Trong quá trình thí nghiệm, học sinh phải phát huy tối đa các hoạt động của mọi giác quan và hoạt động tư duy.
Thí nghiệm thực hành là phương pháp học tập có ưu thế nhất trong việc rèn luyện các kĩ năng hoá học cho học sinh nhất là các kĩ năng, thao tác sử dụng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, kĩ năng quan sát, mô tả hiện tượng thí nghiệm và kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học.


Thông qua bài giảng có thí nghiệm thực hành mà giáo viên hình thành ở học sinh phương pháp nghiên cứu hóa học như phát hiện, đề xuất vấn đề nghiên cứu, dự đoán lí thuyết, lựa chọn dụng cụ hóa chất và xây dựng phương án tiến hành thí nghiệm, quan sát trạng thái mầu sắc các chất tham gia phản ứng, tiến hành các thao tác thí nghiệm và quan sát mô tả hiện tượng thí nghiệm, đối chiếu với dự đoán và giải thích hiện tượng, nhận xét và rút ra các kết luận. Thí nghiệm thực hành giúp học sinh phát triển năng lực thực tiễn, tư duy sáng tạo, nhớ lâu và khắc sâu kiến thức. Các phương pháp này cần được hình thành dần qua các thí nghiệm thực hành cụ thể trong chương trình hóa học phổ thông nhất là hóa học THCS học sinh mới được học và nghiên cứu hóa học nên giáo viên cần lưu ý thực hiện trong hoạt động hướng dẫn và tổ chức của mình.
Thông qua các bài có thí nghiệm thực hành mà rèn luyện cho học sinh những đức tính của người nghiên cứu khoa học như phong cách cách làm việc nghiêm túc, bố trí chỗ làm việc ngăn nắp, gọn gàng và khoa học, cẩn thận và thành thạo trong thao tác, khách quan trong mô tả hiện tượng thí nghiệm, các kết luận được đưa ra phải dựa trên những cơ sở lí thuyết chặt chẽ.
Như vậy các bài thực hành thí nghiệm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo phổ thông cơ sở và phổ thông trung học nhằm hình thành và phát triển năng lực hành động, năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy tích cực sáng tạo cho học sinh.

Xuất phát từ các lí do trên tôi đã và đang thực hiện giảng dạy bài giảng có thí nghiệm thực hành một cách thành công đảm bảo tính khoa học. Nay tôi mạnh dạn trình bày kinh nghiệm của tôi qua đề tài  “Phương pháp sử dụng thí nghiệm thực hành khi nghiên cứu tài liệu mới’’ với mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào sự nghiệp dạy và học môn hóa ở trung học cơ sở.


SKKN Hóa học lớp 9: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP NỘI DUNG HÓA HỌC MỚI 
Áp dụng:  Viết SKKN Hóa 9, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, Viết SKKN Hóa THCS, SKKN Hóa 9, NCKHSPUD Hóa 9

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Hóa 9, NCKHSPUD, NCKHSPUD Hóa 9, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//