Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

SKKN Hóa học lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN HOÁ HỌC THCS

Trong chương trình hoá học THCS học sinh tỏ ra lúng túng khi giải các bài tập định lượng về : Nồng độ dung dịch, khối lượng chất, số mol, thể tích chất khí… Với dạng ấy có một số phương pháp giải, trong đó có phương pháp tăng giảm khối lượng được áp dụng cho nhiều dạng bài tập.

          Với phương pháp này giải nhanh gọn có thể không phải sử dụng hết điều kiện của đầu bài mà vẫn đảm bảo cho kết quả đúng.
          Phương pháp tăng giảm khối lượng dựa trên nguyên tắc của định luật :  Bảo toàn khối lượng các chất : “ Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng “
          Khi thực hiện phần định lượng của bài toán hoá học học sinh thường căn cứ vào các dữ kiện đầu bài và những phương trình phản ứng để đặt ẩn lập mối quan hệ giữa mol chất cần tìm và những điều kiện cụ thể của bài toán để thiết lập các phương trình đại số có chứa ẩn cần xác định .
          Tuy nhiên không nhất thiết bài toán hoá học nào cũng phải đi theo những trình tự trên đây mà chỉ cần so sánh độ tăng giảm khối lượng ( thương tính theo mol ) khi chuyển chât  này thành chất khác có thể suy ra ngay yêu cầu của đầu bài.

          Vì vậy tôi xin trình bày một vài kinh nghiệm sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng giải các bài toán hoá học cho học sinh THCS. Nhằm giải quyết nhanh phần định lượng của nhiều bài toán. 
áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải các dạng bài tập


                   + Tính nồng độ dung dịch
                   + Tính mol chất hay khối lượng chất
                   + Tính thể tích mol chất khí ở ĐKTC.

SKKN Hóa học lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN HOÁ HỌC THCS
Áp dụng:  Viết SKKN Hóa 9, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, Viết SKKN Hóa THCS, SKKN Hóa 9, NCKHSPUD Hóa 9

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Hóa 9, NCKHSPUD, NCKHSPUD Hóa 9, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//