Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm kế toán  kiểm soát chứng từ gốc ở trường

Chứng từ gốc phản ánh mọi hoạt động thu chi tài chính hàng ngày diễn ra tại đơn vị, là cơ sở pháp lý phản ánh tình hình quản lý tài chính tại đơn vị. Số liệu quyết toán có phản ánh trung thực, chính xác định mức chi cho đúng quy định hay không đều thể hiện trên chứng từ gốc.

          Để bảo đảm tính trung thực, rõ ràng, chính xác chi đúng kế toán phải thực hiện việc kiểm soát chứng từ trước khi trình duyệt chi. Công việc tuy thật đơn giản nhưng không phải đơn giản chút nào. Bởi vì qua một số biên bản thẩm tra số liệu quyết toán và các biên bản về thanh tra tài chính của một số trường nói chung và trường  XXX  nói riêng đều lặp đi lặp lại tình trạng sai sót về mặt chứng từ gốc, trình tự luân chuyển và việc tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về định mức chi tiêu vẫn còn hạn chế.


Chính vì thế bản thân tôi rất trăn trở làm thế nào để việc kiểm soát chứng từ gốc chặt chẽ, giảm thiểu được sự sai sót trên chứng từ gốc, thực hiện tốt quá trình luân chuyển chứng từ đó cũng là một yếu tố quan trọng tham mưu cho hiệu trưởng về định mức chi nhằm quản lý và sử dụng tốt các nguồn kinh phí tại đơn vị trường học. Để giúp các cơ quan kiểm tra kiểm soát việc chấp hành chế độ chỉ tiêu đảm bảo cho việc chi tiêu  đúng mục đích,  tiết  kiệm kinh  phí là những biện  pháp  phải

làm, phải có chế độ HCSN, từ đó nâng cao chất lượng hạch toán và hiệu quả của đơn vị HCSN. Đó là  lý do mà tôi chọn đề tài này:

Sáng kiến kinh nghiệm kế toán  kiểm soát chứng từ gốc ở trường
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán lớp 3, Viết tiểu luận PPGD Toán lớp 3

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 3, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 3, SKKN Tiểu học, NCKHSPUD Tiểu học, SKKN Toán 3Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//