Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGỮ VĂN 7: SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7
   Chữ viết là hệ thống ký hiệu đồ hoạ đã đ­ược sử dụng để cố định hoá ngôn ngữ âm thanh. Chức năng của chữ viết là đại diện cho lời nói. So với lời nói thì chữ viết xuất hiện sau. Vì vậy, chữ viết phải phụ thuộc vào lời nói. Khi chữ viết và lời nói không có sự phù hợp nữa thì phải cải tiến chữ viết.

           Chữ quốc ngữ (Tiếng Việt) là hệ thống chữ viết ghi âm. Trong đó chính tả là sự chuẩn hoá hình thức của ngôn ngữ tiếng Việt. Đó là một hệ thống các quy tắc về cách viết các âm vị, âm tiết, từ, cách dùng các dấu câu, lối viết hoa. Từ đó, chính tả có vai trò rẤt lớn  trong việc thể hiện thông tin của chữ viết. Viết đúng chính tả sẽ làm cho việc truyền tin một cách chính xác đến ng­ười nhận, ngư­ời nghe. Ng­ược lại, trong một số tr­ờng hợp sai chính tả sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu trái ngược  thông tin định chuyển tải, có khi dẫn đến sự hiểu nhầm tai hại .   Trong nhà trư­ờng, vai trò của chính tả rất quan trọng. Một văn bản viết đúng chính tả thể hiện một nhận thức đúng đắn về tiếng Việt. Viết đúng chính tả cũng là một phần góp cho sự trong sáng của  tiếng Việt.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGỮ VĂN 7: SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7
Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 7, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, Viết Tiểu luận PPGD Ngữ văn 7 …..

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//