Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm toán 12: MỘT SỐ DẠNG VỀ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG


Xuất phát từ thực tiễn dạy học phổ thông học phải đi đôi với hành. trong chương trình hình học lớp 12 bài toán viết phương trình mặt phẳng và phương trình đường thẳng là dạng toán hay và không quá khó, tuy nhiên để làm bài toán dạng này đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức hình học không gian, mối quan hệ giữa đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu. Mức độ tư duy lời giải toán vừa phải nhẹ nhàng, lôgic.
          Là dạng toán chiếm tỉ lệ nhiều trong phần hình học giải tích trong không gian trong các đề thi


Trong thực tế giảng dạy nếu chỉ cung cấp kiến thức mới mà làm các bài tập mà không chú ý tới các dạng của bài toán thì học sinh sẽ gặp khó khăn khi gặp những dạng toán được phát triển từ dạng toán ban đầu thì học sinh sẽ găp khó khăn. Đặc biệt là những học sinh thuộc dạng trung binh – yếu, tư duy của các em bị hạn chế.
          Do đó, để học sinh nắm bài, nhớ bài tốt tôi thiết nghĩ phải nên tổng hợp lại các dạng toán cho học sinh sau khi đã giúp học sinh giải các tập để học sinh có thể vận dụng tốt khi thi gặp phải những dạng toán tương tự.
          Để thực hiện đề tài này, sau khi học sinh đã làm bài tập sách giáo khoa, tôi giao nhiệm vụ cho các tổ một số dạng để học sinh trong tổ thảo luận và tóm tắt dạng toán và làm những ví dụ tôi yêu cầu, sau đó tổng hợp các tổ lại và tiến hành nhận xét và chỉnh sữa lại cho hoàn chỉnh.

          Thời gian để thực thiện đề tài là những tiết bài tập và học tăng tiết và những buổi ôn thi tốt nghiệp.

Sáng kiến kinh nghiệm toán 12: MỘT SỐ DẠNG VỀ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
    Có thể bạn quan tâm
    SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//