Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN KẾ TOÁN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC THEO DÕI, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC, GIÚP CÔNG TÁC MUA SẮM, THANH LÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNHTrước tình hình kinh tế của trường --- hiện nay cuốn theo sự thay đổi về các chế độ chính sách, thay đổi các cơ chế đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, Xây dựng qui chế chi tiệu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Để theo dõi chi tiết các danh mục tài sản, đồ dùng mau hỏng... trong nhà trường theo nhóm một cách có trật tự, sắp xếp khoa học, tiết kiệm kinh phí đầu tư.

          Vấn đề đặt ra làm thế nào để nắm bắt chính xác, mức độ hao mòn, hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa, thay thế mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học. Với cương vị là một tổ trưởng tổ văn phòng - kế toán nhà trường tôi luôn luôn băn khoăn và bức xúc để tìm ra các phương phấp, biện pháp để xây dựng kế hoạch tham mưu với Ban giám hiệu quản lý theo dõi đánh giá các nhóm tài sản phù hợp với mô hình trường tự chủ một phần kinh phí về tài chính.Trên cơ sở lý luận về sự ra đời, tồn tại và phát triển của đơn vị trường ---  xx Huyện xx, các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động quản lý kinh tế. Từ thực tiễn công tác quản lý kinh tế tại đơn vị trong những năm gần đây để nhằm nâng cao hiệu quả và đồng thời đề xuất phương hướng và một số giải pháp của công tác quản lý tài sản của trường ---  xx hiện nay. 


MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC THEO DÕI, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC, GIÚP CÔNG TÁC MUA SẮM, THANH LÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD Văn phòng, Viết tiểu luận Văn phòng
SKKN, SKKN Văn phòng, SKKN Kế toán, SKKN Tiểu học, SKKN THCS, SKKN THPT,

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//