Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


SKKN - NCKHSPUD Sinh học 6: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “THÂN DÀI RA DO ĐÂU” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …


Bài “Thân dài ra do đâu là một trong những bài không có sự phân biệt rạch ròi lý thuyết với thực hành trong chương trình lớp 6 sách giáo khoa mới .

Mục đích yêu cầu của bài học là : Học sinh hiểu được Thân dài ra do phần ngọn, từ đó biết vận dụng cơ sở khoa học của việc bấm ngọn tỉa cành để giải thích một số hiện tượng thực tế trong sản xuất và bước đầu ứng dụng vào trồng trọt .

những giáo viên chưa có kinh nghiệm, chưa cập nhật được phương pháp dạy theo sách giáo khoa mới nên rất lúng túng do đó bài học này thường có những hạn chế sau :
     - Giáo viên không hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trước .
 - Giáo viên không đặt bài học trong mối quan hệ với các bài học trước.


-  Các kiến thức của bài được chuyển tải đến học sinh một cách cứng nhắc, rập  khuôn  theo sách giáo khoa, sách  thiết  kế  bài   giảng. Chưa hiểu hết ý của người viết sách nên khi dạy kiến thức của  mục 1 và mục 2 trong bài trùng lặp nhau.
  -  Khâu kiểm tra đánh giá còn ôm đồm mà lại phiến diện.
   - Học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, không có hứng  thú học tập nên kết quả không cao.
             Như vậy, tình trạng chung của bài này là:  Giáo viên không chịu khó đầu tư suy nghĩ, không nghiên cứu tổng quát về hệ thống kiến thức cơ bản, mối quan hệ giữa bài nàyvà bài khác, không đặt  tình huống cho  các em tìm hiểu thảo luận do đó học sinh không giải thích được vì sao thân cây lại dài ra được .SKKN - NCKHSPUD Sinh học 6: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “THÂN DÀI RA DO ĐÂU” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …
Có thể bạn quan tâm
=>> Xem các SKKN Lịch sử THCS khác tại đây
=>> Xem các loại máy trợ giảng hỗ trợ giảng dạy giá rẻ tại đây
=>> Xem các loại máy trợ giảng hỗ trợ giảng dạy giá 500-800k tại đây
    SKKN, SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Sinh học 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Sinh học 6

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//