Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN - NCKHSPUD Sinh học 6: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …


Vấn đề dạy và học để có hiệu quả là vấn đề được quan tâm từ xưa đến nay , đặc biệt trong tình hình xã hội hiện nay Việt Nam đã ra nhập WTO đòi hỏi người học phải có tri thức thực sự để đáp ứng được yêu cầu xã hội .
Theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục - đào tạo, toàn ngành giáo dục đang đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học theo hướng phát huy tính tích cực của người học, tập trung vào hoạt động học của học sinh.,

Vậy dạy thế nào , học thế nào để học sinh nắm được kiến thức và vận dụng được vào cuộc sống vấn đề này được bàn nhiều ,cải tiến nhiều. 

Phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh là phương pháp thực hiện đúng nguyên lý giáo dục phương pháp mà thầy chủ đạo , trò chủ động . trò là chủ thể nhận thức đã được các nhà sư phạm áp dụng ở bộ môn sinh học ở bậc THCS và đặc biệt sau một vòng thay sách giáo khoa mới vẫn chưa vận dụng được phương pháp này . 
Giáo viên vẫn còn ngại sử dụng phương tiện dạy học , chưa cải tiến cách soạn bài , cách giảng bài . Do vậy học sinh nhận thức kiến thức bộ môn bị động , không vận dụng được thực tế , chỉ học thuộc lòng , gặp các hiện tượng tương tự học sinh không giải quyết được …

Trước tình hình đó để giảng theo phương pháp mới đầu tiên là soạn bài . Vậy soạn thế nào , dạy thế nào để phát huy được tính tích cực của học sinh là vấn đề rất cần thiết đối với bộ môn sinh học bậc THCS  .Chính vì lý do trên tôi đã chọn sáng kiến  phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy môn sinh học 6 .


SKKN - NCKHSPUD Sinh học 6: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …
Có thể bạn quan tâm
=>> Xem các SKKN Lịch sử THCS khác tại đây
=>> Xem các loại máy trợ giảng hỗ trợ giảng dạy giá rẻ tại đây


    SKKN, SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Sinh học 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Sinh học 6

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//