Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Skkn-nckhspud Toán 12: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPT  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12


Ngày nay, nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới mà mục tiêu trước mắt là công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước,  đưa nước nhà sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà  khoa học và công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt. 

Thế giới chuyển dịch từ nền “ kinh tế công nghiệp” sang “kinh tế tri thức” trong đó nổi lên hàng đầu vai trò trí tuệ. Mặt khác, nhân loại đang bước vào thế kỷ 21 với không ít những thách thức to lớn như: chiến tranh, ô nhiễm môi trường sống, lũ lụt, bệnh tệt... Thực tiễn trên đây dặt ra những yêu cầu mới đối với ngành giáo dục. Mỗi người ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã phải có khả năng” học một biết mười”, tự học suốt đời và phát huy tốt nhất nội lực của mình, biết độc lập suy nghĩ, lao động sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.


Chủ đề BĐT ( bất đẳng thức) còn tiềm tàng khả năng gắn toán học với thực tiễn cuộc sống và với nhiều môn học khác. Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và góp phần nâng cao năng lực toán học cho học sinh, đặc biệt là năng lực sáng tạo, tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp sư phạm để dạy học chủ đề BĐT đại số cho học sinh trong trường THPT theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.


Skkn-nckhspud Toán 12: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPT  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Toán 12Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//