Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Skkn-nckhspud Toán 12: “MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC YẾU HỌC TỐT MÔN TOÁN”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12


Ý nghĩa rất quan trọng mà đề tài đặt ra là: Tìm được phương pháp tối ưu nhất để trong quỹ thời gian cho phép hoàn thành được hệ thống chương trình quy định và nâng cao thêm về mặt kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trong việc giải các bài tập. Từ đó phát huy, khơi dậy, sử dụng hiệu quả kiến thức vốn có của học sinh, gây hứng thú học tập cho các em.
Trên cơ sở phân tích kỹ nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, phân tích kỹ đối tượng học sinh (đặc thù, trình độ tiếp thu…). Bước đầu mạnh dạn thay đổi ở từng tiết học, sau mỗi nội dung đều có kinh nghiệm về kết quả thu được (nhận thức của 

Thông qua học bạ lớp dưới, thông qua bài kiểm tra khảo sát đầu năm, kiểm tra vấn đáp đã kiểm tra những kiến thức cơ bản, trọng tâm mà các em đã được học, qua đó giúp tôi nắm được những "lỗ hổng" kiến thức của từng em, trên cơ sở đó tôi phân lớp thành nhiều nhóm, gọi là các nhóm "tương đồng kiến thức" và xây dựng kế hoạch "lấp lỗ hổng" cho từng nhóm. Việc "lấp lỗ hổng" được tiến hành bằng nhiều biện pháp:
- Giới thiệu sách giáo khoa và sách tham khảo cần thiết để các em sưu tầm và tự ôn lại kiến thức cũ.- Hỏi và nhắc lại các kiến thức cũ trong các giờ học nếu có liên quan.
- Động viên những em học khá giúp đỡ những em học yếu.
- Ra một số bài tập về kiến thức trọng  tâm ở lớp dưới cho học sinh về nhà làm sau đó nộp cho giáo viên chấm và chữa.


Skkn-nckhspud Toán 12: “MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC YẾU HỌC TỐT MÔN TOÁN”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//