Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12A. Hệ thống kiến thức cơ bản
1. Nêu các khái niệm
   a. Sóng cơ học, sóng dọc, sóng ngang
   b. Nêu các đại lượng đặc trưng của sóng :  vận tốc, chu kì, tần số, bước sóng, biên độ, năng lượng…
    c. Sóng kết hợp, nguồn kết hợp
    d. Độ lệch pha của hai sóng
    e. Giao thao sóng, điều kiện để có hiện ượng giao thoa sóng

2. Cách lập phương trình sóng
   a. Tại nguồn sóng, tại một điểm cách nguồn một đoạn d
   b. Tổng hợp tại một đỉêm khi biết phương trình sóng tại hai nguồng kết hợp
    - Viết phương trình sóng tại điểm khảo sát do từng nguồn truyền tới
    - Viết phương trình sóng tổng hợp tại điểm khẩo sát

 3. Cách tìm độ lệch pha dao động giữa hai điểm
    - Lập phương trình sóng tại hai điểm khảo sát
    - Tìm độ lệch pha dao động theo định nghĩa

 4. Cách tìm điều kiện để có cực trị giao thoa
    - Lập phương trình sóng tổng hợp
    - Suy ra biểu thức của biên độ sóng tổng hợp
    - Tìm điều kiện có cực đại giao thoa khi hai nguồn dao động: đồng pha, vuông pha, ngược pha
    - Tìm điều kiện có cực tiểu giao thao khi hai ngồn dao động : đồng pha, vuông pha, ngược pha

 5. Cách tìm số cực đại giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn
 6 Các tìm số cực tiểu giao thao trên đoạn thẳng nối hai nguồn
 7. Cách tìm vị trí các cực trị giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn
  8. Cách xác địng quỹ tích của những điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
  9. Cách xác định vị trí của những điểm nằm trên đường trung trực của hai nguồn để thoả mãn một yêu cầu cụ thể về pha
B. Cung cấp cho học sinh các loại toán chính


1. Lập phương trình sóng tổng hợp tại một điểm
2. Tìm số và vị trí các cực đại, cực tiểu giao thoa trong khoảng giữa hai nguồn kết hợp khi chúng:
    - Đồng pha
    - Vuông pha
    - Ngược pha

3. Tìm quỹ tích các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
4. Tìm vận tốc truyền sóng, bước sóng, tần số
5. Tìm độ lệch pha dao động giữa điềm khảo sát với nguồn hoặc giữa hai điểm khảo sát với nhau
 6. Tìm vị trí của các điểm  dao động cùng pha, vuông pha với nguồn trên đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn
 7. Tìm hiệu đường đi của hai sóng tại một điểm để xác định tại đó là cực đại hay cực tiều giao  thoa và bậc của nó.
   * Lưu ý:
      - Thực chất bài tập về giao thoa sóng cơ học là bài tập tổng hợp các dao động điều hoà nhưng có những đặc trưng riêng
      - Cách làm từng loại bài tập cụ thể được thể hiện trong các bài tập tự luận    


SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Vật lí 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Vật lí 12, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Vật lí 12

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//