Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN - NCKHSPUD Vật lí 9: NGHIÊN CỨU SOẠN THẢO HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN  NHẰM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẮM VỮNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN HỌC LỚP 9


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 9, viết đề tài NCKHSPUD vật lí 9, viết Tiểu luận PPGD Vật lí 9Trong quá trình giảng dạy bộ môn vật lý theo sách giáo khoa mới  và đổi mới phương pháp, tôi nhận thấy thực tế học sinh đã dần quen với phương pháp kiểm tra- đánh giá  mới.

 Hình thức kiểm tra- đánh giá này sử dụng các câu hỏi có kèm theo câu trả lời sẵn, yêu cầu học sinh sau khi suy nghĩ chọn câu trả lời đúng nhất hoặc dùng một số kí tự đơn giản để trả lời, hoặc dùng câu ghép đôi điền vào chỗ trống những từ thích hợp. Đó là hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm.


          Làgiáo viên giảng dạy bộ môn vật lý, tôi thấy phương pháp này rất phù hợp với đặc trưng bộ môn, phù hợp với nội dung và phương pháp đổi mới hiện nay. Phương pháp trắc nghiệm gây chú ý rất nhiều cho học sinh, kích thích khả năng tư duy, tìm tòi, tự so sánh, tự kiểm tra- đánh giá nhận thức của học sinh, từ đó phát huy tính tích cực học tập bộ môn vật lýSKKN - NCKHSPUD Vật lí 9: NGHIÊN CỨU SOẠN THẢO HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN  NHẰM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẮM VỮNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN HỌC LỚP 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 9, viết đề tài NCKHSPUD vật lí 9, viết Tiểu luận PPGD Vật lí 9
Có thể bạn quan tâm
=>> Xem các SKKN Lịch sử THCS khác tại đây

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//