Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN Ngữ văn 7: H­ướng dẫn học sinh thực hành bằng cách làm bài tập văn học
Môn văn tiếng việt nói chung và phần văn học nói riêng có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu chung của tr­ờng THCS, góp phần hình thành những con ng­ời có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, chuẩn bị cho họ ra đời hoặc tiếp tục học lên bậc học cao hơn. 
Đó là những con ng­ười có ý thức tu dưỡng, biết yêu thư­ơng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết h­ướng tới tình cảm cao đẹp như: Lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác.
Đó là những con người biết rèn luyện để có tính độc lập, có t­ư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân - thiện - mỹ trong nghệ thuật, tr­ước hết là trong văn học, có năng lực thực hành và năng lực sử dụng tiếng việt như ­ công cụ để t­ư duy và giao tiếp. 


Đó cũng là những ngư­ời có ham muốn đem tài trí của mình cống hiến cho sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bản thân tôi là một giáo viên đứng lớp trực tiếp dạy môn văn tiếng việt lớp 7, tôi thấm nhuần tư­ t­ưởng nói trên để vận dụng vào bài giảng của mình và vận dụng vào cách: "h­ướng dẫn học sinh thực hành bằng cách làm bài tập văn học". 
Để các em hiểu sâu hơn, rộng hơn và thể hiện nhận thức, thể hiện sự tư­ởng đa dạng và phong phú.

SKKN Ngữ văn 7: H­ướng dẫn học sinh thực hành bằng cách làm bài tập văn học
Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 7, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, Viết Tiểu luận PPGD Ngữ văn 7 …..


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//