Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

SKKN ToÁn 12: RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN VỀ TỨ DIỆN VUÔNG
Trong quá trình dạy học môn toán ở Trường THPT việc rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh là vô cùng quan trọng. Nó giúp cho học sinh nắm vững, mở rộng, đào sâu kiến thức, phát huy tính độc lập sáng tạo trong học tập môn Toán, học các môn học khác và là cơ sở để hình thành phẩm chất trí tuệ cho học sinh. 

Trong môn toán, phân môn hình học không gian có nhiều thuận lợi để phát triển trí tuệ cho học sinh vì nó bao hàm nhiều hoạt động, trong đó việc giải các bài toán về hình học không gian có nhiều cơ hội để rèn luyện phát triển trí tuệ, tư duy sáng tạo cho học sinh. 

Trong các hình không gian, tứ diện vuông là một hình quen thuộc hay gặp trong thực tế. Thông qua các bài toán về tứ diện vuông, người giáo viên bước đầu rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh làm cơ sở,  đặt nền móng cho tư duy sáng tạo ở mức cao hơn trong hình học, trong toán học nói riêng và trong cuộc sống nói chung.
    
Khi học hình học không gian học sinh thường gặp nhiều khó khăn: khó  khăn   trong việc tiếp thu kiến thức, khó khăn trong việc vận dụng kiến thức lí thuyết vào bài tập và vì khó khăn nên học sinh ngại học dẫn đến học sinh không có kiến thức và càng gặp khó khăn hơn. Cứ như vậy học sinh sa vào vòng luẩn quẩn, bế tắc.  Ngay cả những học sinh học khá chỉ trở thành “thợ” giải bài tập mà nhiều khi không biết cách giải của bài toán mình làm được là cách giải chung cho một lớp các bài toán tương tự và cũng từ bài toán đã giải ta có thể đề xuất một loạt các bài toán mới có “họ hàng” với bài toán ban đầu và khái quát hóa chúng, từ đó mở rộng, đào sâu kiến thức, phát triển tư duy.
SKKN TOÁN 12: RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN VỀ TỨ DIỆN VUÔNG
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//