Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN Toán 12: Ứng dụng CNTT để mô phỏng các hình vẽ trong bài dạy khái niệm mặt tròn xoay trong SGK hình học 12

 Mặttròn xoay hình thành như thế nào, có đặc điểm gì. Cắt mặt tròn xoay bằng một mặt phẳng ta thu được thiết diện là hình gì? Nếu chỉ dùng lời nói và hình vẽ trong SGK học sinh khó mà hình dung được, việc tiếp thu bài bị thụ động, kĩ năng vận dụng thực tế chưa tốt.

Nhưng trong thời đại CNTT với sự hỗ trợ của máy vi tính, các phần mềm tin học đã tạo ra những hình ảnh sinh động theo trí tưởng tượng của con người. Đi. Với trang bị hiện đại (máy tính và máy chiếu, phòng học công nghệ cao) và đội ngũ giáo viên có trình độ tin học đáp ứng việc soạn- giảng bài dạy bằng GAĐT, thì việc ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy hình không gian  là thuận lợi và có tính khả thi cao.
          Giải pháp thay thế: ng dụng CNTT mô phỏng sự tạo thành mặt tròn xoay  cắt mặt tròn xoay bởi một mặt phẳng đi qua trục, vuông gọc với trục
 Giáo viên chiếu hình ảnh cho học sinh quan sát, nêu hệ thống câu hỏi dẫn dắt, phân tích hiện tượng giúp học sinh phát hiện kiến thức.


Vấn đề nghiên cứu: Việc ng dụng CNTT mô phỏng sự tạo thành mặt tròn xoay  cắt mặt tròn xoay bởi một mặt phẳng đi qua trục, vuông gọc với trục có làm nâng cao kết quả học tập của học sinh  với bài “Khái niệm mặt tròn xoay ” không?

Giả thuyết nghiên cứu: Có
Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 12 trường THPT Xxx. Lớp 12A7 là lớp thực nghiệm và 12A8 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài trong chương điện trường. Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng lớp 12A10 làm nhóm để thử thang đo. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 84,79; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 75,90. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p=0,00048 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng ứng dụng CNTT  làm tăng kết quả học tập bài ”mặt nón, hình nón, khối nón” 

SKKN Toán 12: Ứng dụng CNTT để mô phỏng các hình vẽ trong bài dạy khái niệm mặt tròn xoay trong SGK hình học 12_ cơ bản
        Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
     
    Có thể bạn quan tâm
    SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//