Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN Toán 12: Ứng dụng phương trình đường tròn để biện luận hệ bất phương trình có chứa tham số


Trong chương trình toán học phổthông, hệ bất phương trình nói chung,  hệ bất phương trình có chứa tham số nói riêng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó là phần gây cho học sinh, ngay cả những học sinh khá và giỏi, nhiều bối rối. 
Tuy nhiên, đây là phần hấp dẫn những học sinh say mê với toán học và mong giỏi toán vì nó đòi hỏi phải suy nghĩ, tìm tòi và sáng tạo. Có nhiều phương pháp để giải quyết bài toán biện luận hệ bất phương trình có chứa tham số.
Qua nghiên cứu và giảng dạy tôi xin trình bày một phương pháp để giải quyết bài toán này, đó là phương pháp “Ứng dụng phương trình đường tròn để biện luận hệ bất phương trình có chứa tham số”. 

SKKN Toán 12: Ứng dụng phương trình đường tròn để biện luận hệ bất phương trình có chứa tham số
     Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
     
    Có thể bạn quan tâm
    SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//