Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN Toán 12: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG VÀ THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY

+Tính cấp thiết của đề tài : Ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh 12 chuẩn bị thi , giải quyết vấn đề ứng dụng tích phân một cách dễ dàng.

          +Tính mới của đề tài : bổ sung tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng quanh trục tung trong điều kiện (C): y = f(x) không rút được quy tắc ngược x theo y dễ dàng . Bài viết đã được trích đăng trên tạp chí toán học tuổi trẻ số 397

-      Thực trạng về mặt tích cực của các vấn đề có liên quan đến đề tài.
-      Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề liên quan với đề tài.

-      Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề liên quan với đề tài.
-      Thực trạng về mặt tiêu cực của các vấn đề có liên quan đến đề tài.
-      Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề liên quan với đề tài.
-      Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề liên quan với đề tài.


-      Quan điểm của các nhà khoa học về những vấn đề có liên quan đến đề tài (có cước chú tài liệu trích dẫn).
-      Các vấn đề bức xúc (sự cần thiết, tính cấp bách, tính mới) của đề tài cần được giải quyết dựa trên các quan điểm nghiên cứu khoa học và thực tiễn của bản thân người thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.

SKKN Toán 12: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG VÀ THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
    Có thể bạn quan tâm
    SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//