Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN TOÁN 3: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 3


Chương trình toán lớp 3 là một bộ phận quan trọng của chương trình toán ở tiểu học. Chương trình này tiếp tục thực hiện những đổi mới về giáo dục toán học ở các lớp 1 và 2, khắc phục những nhược điểm trong dạy học toán ở các lớp 1,2,3 trong chương trình cũ góp phần tích cực trong việc đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới dạy học toán nói riêng, nhằm đáp ứng các yêu cầu của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
          Trong giảng dạy toán ở lớp 3 thì việc thực hiện thành công  các tiết luyện tập là khá khó khăn đối với không ít giáo viên.  Qua thực tế giảng dạy,  qua dự giờ,  cũng như qua kiểm tra chất lượng học sinh sau các tiết luyện tập tôi  thấy cần phải có một số tiết nghiên cứu thực nghiệm và thể hiện một trong các phương pháp dạy học toán  trong các tiết luyện tập toánlớp 3 đó là tổ chức học sinh hoạt động nhóm  để đóng góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện có hiệu quả tiết luyện tập trong chương trình toán 3.


          Trong hệ thống các phương pháp  dạy học toán ở bậc tiểu học  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động tự giác sáng tạo của học sinh trong  học tập thì một trong các phương pháp được sử dụng  tương đối có hiệu quả đó là tổ chức các hoạt động nhóm.  Đối với tiết luyện tập thì hoạt động nhóm là kết quả tổng hợp của một quá trình lao động tập thể để vận dụng kiến thức một cách tổng hợp vào việc giải quyết các vấn đề mang tính chất khái quát và tổng hợp               SKKN TOÁN 3: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 3
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán lớp 3, Viết tiểu luận PPGD Toán lớp 3
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 3, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 3, SKKN Tiểu học, NCKHSPUD Tiểu học, SKKN Toán 3Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//