Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN văn thư: Biện pháp phân loại hồ sơ, công văn đi, công văn đến của cán bộ Văn thư giúp lưu trữ tốt và tìm kiếm  nhanh hồ sơ tài liệu, công văn đi và đến tại trường THPT 


       -  Là một đơn vị hành chính sự nghiệp, dù ở lĩnh vực nào thì cũng phải cần có một bộ phận tiếp nhận, xử lý thông tin (Văn bản, Chỉ thị; Thông tư; Thông báo…) của các cấp ban hành đến đơn vị và có nhiệm vụ phản hồi (Báo cáo, thông báo…) lại quá trình hoạt động của đơn vị.
      -  Đối với trường THPT, việc tiếp nhận các loại văn bản, công văn, chỉ thị…là rất nhiều. Điều này đòi hỏi người làm công tác văn thư, văn phòng trong nhà trường phải biết sắp xếp, xử lý các thông tin một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác giúp Thủ trưởng đơn vị kịp thời nắm bắt được những yêu cầu công việc mới để có hướng giải quyết công việc một cách nhanh và tốt nhất. Vì vậy, người làm công tác văn thư, văn phòng đòi hỏi phải có một số kiến thức nhất định để xử lý tốt công việc.     -  Văn phòng là một bộ phận thực hiện chức năng giúp việc, phục vụ cho cơ quan, là trụ sở của cơ quan nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc, là địa điểm giao tiếp và các hoạt động khác của cơ quan, thủ trưởng đơn vị, văn phòng, tổ hành chính là bộ phận giúp việc, là bộ nhớ, bộ lộc của thủ trưởng cơ quan. Các vấn đề thông tin được cán bộ văn phòng, văn thư thu thập sàng lọc, nghiên cứu, đề xuất chuyển đến thủ trưởng và ngược lại. Các ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đều được cán bộ văn phòng truyền đạt theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Ngoài ra, văn phòng còn là bộ mặt của cơ quan, đơn vị nơi giải quyết các công việc với cơ quan khác, là cầu nối giữa cơ quan nhà nước với nhân dân.


SKKN văn thư: Biện pháp phân loại hồ sơ, công văn đi, công văn đến của cán bộ Văn thư giúp lưu trữ tốt và tìm kiếm  nhanh hồ sơ tài liệu, công văn đi và đến tại trường THPT 
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD Văn phòng, Viết tiểu luận Văn phòng
SKKN, SKKN Văn phòng, SKKN Kế toán, SKKN Tiểu học, SKKN THCS, SKKN THPT,

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//