Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng nhiều năm 
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Sóc Trăng  để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Sóc Trăng , bạn soạn tin như sau:
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKST + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKST: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Sóc Trăng
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKST và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường  Huỳnh Cương

Soạn tin HS TKSTHUYNHCUONG gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường
Soạn tin
Huỳnh Cương
Soạn HS TKSTHUYNHCUONG gửi 8785
Vĩnh Châu
Soạn HS TKSTVINHCHAU gửi 8785
Thạnh Phú
Soạn HS TKSTTHANHPHU gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn HS TKSTHOANGDIEU gửi 8785
TP Sóc Trăng
Soạn HS TKSTTPSOCTRANG gửi 8785
Kế Sách
Soạn HS TKSTKESACH gửi 8785
Phan Văn Hùng
Soạn HS TKSTPHANVANHUNG gửi 8785
Đại Ngãi
Soạn HS TKSTDAINGAI gửi 8785
Hòa Tú
Soạn HS TKSTHOATU gửi 8785
Trần Văn Bảy
Soạn HS TKSTTRANVANBAY gửi 8785
Phú Tâm
Soạn HS TKSTPHUTAM gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường  Huỳnh Cương (Mã 37443 - bảng dưới)
Soạn tin HS 37443 gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường
Soạn tin
Huỳnh Cương
37443
Soạn HS 37443 gửi 8785
Vĩnh Châu
37444
Soạn HS 37444 gửi 8785
Thạnh Phú
37445
Soạn HS 37445 gửi 8785
Hoàng Diệu
37446
Soạn HS 37446 gửi 8785
TP Sóc Trăng
37447
Soạn HS 37447 gửi 8785
Kế Sách
37448
Soạn HS 37448 gửi 8785
Phan Văn Hùng
37449
Soạn HS 37449 gửi 8785
Đại Ngãi
37450
Soạn HS 37450 gửi 8785
Hòa Tú
37451
Soạn HS 37451 gửi 8785
Trần Văn Bảy
37452
Soạn HS 37452 gửi 8785
Phú Tâm
37453
Soạn HS 37453 gửi 8785


Sóc Trăng, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//