Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên Thái Nguyên nhiều năm
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại Thái Nguyên như sau: 
Cách 1.  Soạn HS  + Mãlớpchuyên gửi 8785

Cụ thể như sau

Lớp
Soạn tin
Ngữ văn
37422
Soạn HS 37422 gửi8785
Toán
37423
Soạn HS 37423 gửi8785
Tiếng Anh
37424
Soạn HS 37424 gửi8785
Vật lí
37425
Soạn HS 37425 gửi8785
Hoá học
37426
Soạn HS 37426 gửi8785
Sinh học
37427
Soạn HS 37427 gửi8785
Tin học
37428
Soạn HS 37428 gửi8785
Lịch sử
37429
Soạn HS 37429 gửi8785
Địa lí
37430
Soạn HS 37430 gửi8785
Tiếng Nga
37431
Soạn HS 37431 gửi8785
Tiếng Pháp
37432
Soạn HS 37432 gửi8785
Tiếng Trung
37433
Soạn HS 37433 gửi8785
Cách 2. Soạn tin theo tên lớp chuyên
Soạn HS TKTN+TênLớp gửi 8785
Lớp
Soạn tin
Ngữ văn
Soạn HS TKTNNGUVAN gửi 8785
Toán
Soạn HS TKTNTOAN gửi 8785
Tiếng Anh
Soạn HS TKTNTIENGANH gửi 8785
Vật lí
Soạn HS TKTNVATLI gửi 8785
Hoá học
Soạn HS TKTNHOAHOC gửi 8785
Sinh học
Soạn HS TKTNSINHHOC gửi 8785
Tin học
Soạn HS TKTNTINHOC gửi 8785
Lịch sử
Soạn HS TKTNLICHSU gửi 8785
Địa lí
Soạn HS TKTNDIALI gửi 8785
Tiếng Nga
Soạn HS TKTNTIENGNGA gửi 8785
Tiếng Pháp
Soạn HS TKTNTIENGPHAP gửi 8785
Tiếng Trung
Soạn HS TKTNTIENGTRUNG gửi 8785


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Thái Nguyên nhiều năm
Thái Nguyên, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn,

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//