Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Ai cũng biết rằng công tác kế toán là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu ở bất kỳ một đơn vị nào. Vì công tác kế toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần tồn tại và phát triển của đơn vị đó. 

Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), công tác kế toán cũng vô cùng quan trọng vì đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước (NN)  hoặc bằng ngân quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.
          Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán NN. Có chức năng thu thập xử lý, cung cấp thông tin và tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ NN, ngân quỹ cộng đồng. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của NN kiểm soát đánh giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ,  lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
                  Thời gian gần đây lĩnh vực Tin học đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, tác động sâu xa đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trong đó có cả lĩnh vực Kế toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp Tin học trong công tác quản lý. Trong đó công tác quản lý nhân sự, tiền lương  là một lĩnh vực cần thiết và quan trọng.          Nhằm báo cáo cho lãnh đạo một cách kịp thời từ số liệu chi tiết đến tổng hợp về công tác tiền lương, nhân sự ; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm … Đây là một công việc khá phức tạp và khó khăn. Xuất phát từ những trăn trở đó phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiền lương và nhân sự  ra đời.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD văn phòng, viết tiểu luận PPGD văn phòngSKKN, SKKN văn phòng, NCKHSPUD văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//