Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn lớp 9: NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9
Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 9, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 9, Viết tiểu luận PPDH Ngữ văn 9 …..Như chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu nhưng chưa được quan tâm nhiều do phân môn Tập làm văn chưa được xem là phân môn chính và có nhiều quan niệm khác nhau:
Trước cải cách giáp dục (Từ những năm 1980 trở về trước), phân môn Tập làm văn thuộc về môn Văn, là bộ phận của môn Văn, quan niệm Tập làm văn giúp cho học sinh tạo lập được những văn bản văn học.
Đến cải cách giáo dục (1980 – 2001), Tập làm văn là một phần của môn TiếngViệt, quan niệm dạy môn này và Tiếng Việt có tính chất như là công cụ để học tốt các môn học khác. Làm văn là quá trình giúp học sinh xây dựng văn bản.


Giai đoạn hiện nay: phân môn Tập làm văn có tính độc lập nhưng có mối quan hệ trực tiếp đến phần Văn và phần Tiếng Việt.
Lần thay sách giáo khoa này, phân môn Tập làm văn được tích hợp cùng phân môn Văn và Tiếng Việt trong chương trình Ngữ Văn mới. Các kiểu văn bản của Tập làm văn chính là trục để xây dựng nội dung, chương trình Ngữ Văn THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn lớp 9: NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9
Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 9, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 9, Viết tiểu luận PPDH Ngữ văn 9 …..
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm Ngữ văn lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 9, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn lớp 9
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn lớp 9: NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm Ngữ văn lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 9, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn lớp 9

SKKN, SKKN Ngữ văn 9, NCKHSPUD Ngữ văn 9, SKKN Ngữ văn, SKKN Ngữ văn THCS, SKKN THCS

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//