Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư (SKKN văn thư): Quy trình xử lý các văn bản trong trường học.

         Đất nước ta đang bước vào những năm đầu của thế kỷ 21, sau chặng đường dài của thời kỳ đổi mới, đó là thời kỳ hội nhập wto. Chúng ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp phát triển về kinh tế- chính trị- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng.


  Trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đặc biệt là vấn đề giáo dục của nước ta hiện nay đang là vấn đề cấp bách. Hiện đang dấy lên phong trào “Hai không” với 4 nội dung:
-         Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
-         Không để học sinh ngồi nhầm lớp và không vi phạm đạo đức nhà giáo.


   Để làm tốt phong trào này thì các cấp các ngành từ trung ương đến tận mỗi giáo viên,học sinh và phụ huynh phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thay đổi từ cách nghĩ, cách làm, ở mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt trong mỗi trường học hiện nay đang từng bước đưa trường phát triển về mọi mặt, phải nâng thêm tầm nhận thức cho giáo viên và học sinh. Vai trò của người cán bộ văn phòng đối với công tác văn thư, văn phòng hiện nay cũng vậy. Vì văn thư là một hoạt động của bộ máy quản lý, công tác văn thư làm tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác văn thư đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết các văn bản của nhà nước đối với mỗi cơ quan. Làm tốt công tác văn thư để góp phần giải quyết tốt công việc của cơ quan, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, đúng chế độ quy định, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ, ngăn chặn việc lợi dụng các văn bản của nhà nước để làm trái pháp luật.
   Làm tốtcông tác văn thư sẽ đảm bảo giữ gìn đầy đủ những chứng cứ bằng văn bản để chứng minh những văn bản đó có hợp pháp hay không hợp pháp. Làm tốt công tác văn thư sẽ tạo điều kiện làm tốt công tác lưu trữ của cơ quan. Giữ gìn được bí mật của cơ quan, của Đảng và của Nhà nước.

   Được sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng cùng với sự cộng tác của tập thể nhà trường, mà bản thân tôi đã tìm ra giải pháp đối với công tác văn thư, văn phòng trường học. Đó là lý do tôi chọn đề tài kinh nghiệm: Quy trình xử lý các văn bản trong trường học.
Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư: Quy trình xử lý các văn bản trong trường học.
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD văn phòng, viết tiểu luận PPGD văn phòng
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư (SKKN văn thư): Quy trình xử lý các văn bản trong trường học.
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD văn phòng, viết tiểu luận PPGD văn phòng
SKKN, SKKN văn phòng, NCKHSPUD văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//