Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN: Giải pháp nhằm huy động và duy trì số lượng học sinh

Thế kỉ 21-thế kỷ của kinh tế tri thức. Giáo dục là chiếc chìa khoá vàng cho nhân loại mở cửa tiến vào tương lai. Các quốc gia trên thế giới đều xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.

Đại hội IX của Đảng xác định để đi tắt đón đầu từ một đát nước kém phát triển thì vai trò của giáo dục, khoa học và công nghệ càng có tính chất quyết định. Giáo dục phải đi trước một bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để thực hiện các mục tiêu phát triển dân trí xã hội cho đất nước.
Đảng và nhà nước ta ngày càng quan tâm đến giáo dục, đòi hởi giáo dục phải đổi mới, phát triển đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của nhân dân.
Chiến lược phất triển giáo dục đã xác định “Thực hiện công bằng trong giáo dục và tạo cơ hội học tập ngày càng tốt hơn cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các vùng đặc biệt khó khăn”.
- Quản lý xét ở góc độc chính trị xã hội kết hợp giữa tri thức lao động: Xét ở góc độ hành động đó là sự điều khiển con người với 3 quá trình: Vô sinh – Hữu sinh – Con người và con người: Đây là quản lý xã hội có tầm đặc biệt quan trọng người quản lý đóng vai trò như một nhạc trưởng.


Nói một cách đầy đủ: Quản lý là tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm thực hiện mục tiêu dự kiến.
- Bản chất của hoạt động quản lý: Đó là cách thức tổ chức, điều khiển của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Quản lý gồm 4 chức năng cơ bản sau:
Chức năng lập kế hoạch – Chức năng tổ chức – Chức năng chỉ đạo – Chức năng kiểm tra, đánh giá. Trong những chức năng trên chức năng tổ chức có vai trò rất quan trọng vì nó phản ánh nội dung của quá trình quản lý. Nó thực chất là một hệ thống trong công việc của người quản lý và tạo thành chu trình quản lý có hiệu quả cao.
- Vai trò của người quản lý có thể chia thành 3 nhóm:
+ Các vai trò liên nhân cách: Đại diện, thủ lĩnh, lãnh đạo.
+ Các vai trò thông tin: Hiệu tín viên, phát ngôn viên.
+ Các vai trò quyết định: Người sáng lập, người dàn xếp, phân phối nguồn lực. 
SKKN: Giải pháp nhằm huy động và duy trì số lượng học sinh
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN: Giải pháp nhằm huy động và duy trì số lượng học sinh
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//