Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN: Nâng cao chất lượng phục vụ đồ dùng thiết bị dạy học trong nhà trường 
Hiểu theo cách tiếp cận hệ thống, quá trình dạy học bao gồm 6 thành tố cơ bản: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, thiết bị dạy học (phương tiện), người dạy, người học. Các thành tố này tương tác qua lại tạo thành một chỉnh thể vận hành trong môi trường giáo dục của nhà trường và môi trường kinh tế xã hội của cộng đồng.


Mục tiêudạy học của nhà trường phụ thuộc và đáp ứng mục tiêu Kinh tế - Xã hội. Mục tiêu dạy học như thế nào sẽ có nội dung dạy học đáp ứng được mục tiêu đó. Để thực hiện được mục tiêu và nội dung phải có phương pháp dạy học. Muốn thực hiện tốt phương pháp dạy học phải có thiết bị dạy học. Người dạy và người học tác động lẫn nhau , thông qua thiết bị dạy học người dạy truyền đạt và người học chiếm lĩnh nội dung dạy học theo mục tiêu dạy học.


Thiết bịdạy học là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Thiết bị dạy học không chỉ minh hoạ hoặc trực quan hóa các nội dung dạy học mà còn chứa đựng nội dung dạy học. Đặc biệt thiết bị dạy học có mối quan hệ khăng khít với phương pháp dạy học. Mặt khác, nội dung, phương pháp không chỉ được xác định dựa vào mục tiêu giáo dục mà còn được xác định dựa vào thực tế thiết bị dạy học mà nhà trường có thể có.
Như vậy thiết bị dạy học vừa mang tính độc lập, vừa phụ thuộc và tác động lẫn nhau với các thành tố khác của quá trình dạy học.

SKKN: Nâng cao chất lượng phục vụ đồ dùng thiết bị dạy học trong nhà trường 
Tải về  tại đây để xem đầy đủ


SKKN: Nâng cao chất lượng phục vụ đồ dùng thiết bị dạy học trong nhà trường 

Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD văn phòng, viết tiểu luận PPGD văn phòng


SKKN, SKKN văn phòng, NCKHSPUD văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//