Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 7: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRONG CÁC GIỜ LÊN LỚP
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm vật lí 7, viết đề tài NCKHSPUD vật lí 7, viết tiểu luận PPGD Vật lí 7


Vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm với phương pháp nghiên cứu  đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Mọi kết luận của nó đều rút ra được nhờ thực tiễn và kiểm chứng bằng quan sát và thí nghiệm. Chính vì vậy trong các giờ dạy vật lý cần phải có thiết bị dạy học để khơi dẬy và phát triển năng lực tư duy khả năng tự học, hình thành cho các em biết rõ phương pháp học và nghiên cứu bộ môn.
Đối với tình hình thực tế của việc đổi mới phương pháp dạy học và thay sách giáo khoa cho các lớp 6,7,8,9 với bộ môn vật lý: Thiết bị dạy học có khá đủ cho giáo viên và học sinh làm việc, nhưng vấn đề đặt ra là sử dụng các thiết bị đó như thế nào cho hiệu quả và làm thế nào để các em có thể tự tay thực hành thành công các thí nghiệm, từ đó các em tự tìm ra kiến thức của bài học và áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống, đó chính là vấn đề mà mỖi giáo viên dạy vật lý đều phải quan tâm.
Để giải quyết vấn đề trên, trong giảng dạy đòi hỏi ở giáo viên  phải có khả năng sử dụng tốt các thiết bị dạy học để tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu  kiến thức của bài học một cách tốt nhất.


Có rất nhiều yếu tố để tạo ra một giờ dạy học thực nghiệm hiệu quả như: Chất lượng đồ dùng thiết bị dạy học, các phương tiện hỗ trợ (Máy chiếu dùng cho các giờ dạy bằng giáo án điện tử), thậm chí cả giáo viên trợ giảng,…Nhưng trong phạm vi bài viết này tôi chỉ muốn đề cập đến câc vấn đề như đã nêu ở trên đó chính là sử dụng các thiết bị dạy học hiện tại sao cho hiệu quả, phù hợp với điều kiện và trình độ học sinh đại trà hiện nay, 


SKKN-NCKHSPUD Vật lí 7: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRONG CÁC GIỜ LÊN LỚP
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm vật lí 7, viết đề tài NCKHSPUD vật lí 7, viết tiểu luận PPGD Vật lí 7
Tải về  tại đây để xem đầy đủ


SKKN-NCKHSPUD Vật lí 7: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRONG CÁC GIỜ LÊN LỚP
Lĩnh vực áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 7, Viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 7, Viết tiểu luận PPGD Vật lí lớp 7...

SKKN, SKKN Vật lí 7, NCKHSPUD Vật lí 7, SKKN Vật lí, SKKN Vật lí THCS, SKKN THCS

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//