Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ

Trong xu thế phát triển của thời kỳ CNH-HĐH đất nước và nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế (WTO), toàn cầu hoá trên mọi phương diện hiện nay đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi cấp, ngành cần phải tích cực và chủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu xã hội. Việt Nam nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng cũng đang từng bước đổi mới và hoàn thiện mình để theo kịp sự phát triển của cộng đồng thế giới. Sự đổi mới đó được cụ thể hoá bằng các NQTW Đảng khoá VI, VII, VIII, IX. 


Đặc biệt đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã xác định “Đổi mới Giáo dục phải đổi mới toàn diện từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông và đại học…”. Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã thể chế hoá các NQTW Đảng thành hành động cụ thể, giao cho Bộ GD&ĐT chủ động xây dựng chương trình đổi mới toàn diện Giáo dục Việt Nam


Nội dung đầu tiên được Bộ GD&ĐT thực hiện, đó là: Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học theo hướng tích cực từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông ... Trong đó có dự án phát triển GVTH và chuẩn nghề nghiệp đối với GVTH.  Các chương trình này đã tạo ra bước đột phá lớn cho hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và GDTH nói riêng. Kết hợp với sự quyết tâm đưa giáo dục Việt Nam thoát khỏi tình trạng trì trệ, chạy theo thành tích. 
Chính phủ và Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tỉnh, ngành thực hiện nghiêm túc phong trào “Hai không” (Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục). Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chất lượng giáo dục của các bậc học đã có  những chuyển biến tích cực, được xã hội công nhận và toàn dân ủng hộ.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ nhà giáo chưa đáp ứng được yêu cầu của sự đổi mới GD hiện nay. Nhiều giáo viên không đủ năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp để tham gia giảng dạy và giáo dục HS. Đáng tiếc, cá biệt có số ít nhà giáo không đủ tư cách đạo đức đứng trên bục giảng. Nguyên nhân của hiện tượng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề về công tác bồi dưỡng giáo viên.

SKKN QLGD: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ

Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN QLGD: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//