Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NHẰM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC


Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Ngày nay trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, trong sự cạnh tranh và sự hội nhập của nền kinh tế toàn cầu thì vai trò của giáo dục đào tạo lại đặc biệt quan trọng. Các quốc gia muốn thực sự phát triển đều coi “ Giáo dục là quốc sách ưu tiên hàng đầu”; “Nước nào đầu tư nhiều nhất cho giáo dục nước đó sẽ có sự cạnh tranh mạnh nhất.”  Tại phiên họp của tiểu ban giáo dục của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 27 các thành viên đều nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục “ Là chìa khoá tiến tới một thế giới tốt đẹp hơn, vai trò của giáo dục là phát triển tiềm năng con người. Giáo dục là đòn bẩy mạnh mẽ nhất mà chúng ta cần có để tiến vào tương lai”


                        Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong vận hội mới đầy thử thách này, Đàng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò của giáo dục đào tạo. Đảng luôn xác định giáo dục và dào tạo là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp Cách mạng vinh quang của Đảng và dân tộc.
Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nêu rõ: “ Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”
Trong báo cáo chính trịi của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biẻu toàn quốc lần thứ X một lần nữa khẳng định: “ Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước”. Có thể khẳng định giáo dục là khâu cực kỳ quan trọng trong qui trình từ khoa học đến sản xuất, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá.
      Tầm quan trọng của giáo dục đã rõ.  Những thành tựu to lớn của giáo dục và đào tạo trong công cuộc đổi mới đất nước đã rõ. Nhưng vấn đề đặt ra cho chúng ta- những người quản lý giáo dục hôm nay, đó là chúng ta không thể phủ nhận một thực trạng hiện đang tồn tại gây nhiều bức xúc trong nhân dân:  đó là hiện tượng một số trường trong nghành giáo dục chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, một bộ phận nhỏ thầy cô giáo chưa làm tròn trách nhiệm trồng người, một bộ phận không nhỏ học sinh của chúng ta chưa được giáo dục toàn diện, còn có những lời nói và hành động đi ngược lại với truyền thống tôn sư trọng đạo.
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN QLGD: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NHẰM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//