Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT 
Chúng ta đã b­ước vào  thế kỷ XXI - thế kỷ của nền kinh tế tri thức, thế kỷ mà cuộc cách mạng khoa học công nghệ  diễn ra như­ vũ bão trên toàn cầu, đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền giáo dục của các quốc gia. 


Điều này đòi hỏi các nư­ớc phải có chiến lược phát triển chất lượng nguồn lực con ng­ười để từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia  vươn lên theo kịp  thời đại.Trư­ớc yêu cầu của thời đại, giáo dục - đào tạo phải phát huy đư­ợc tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc để vượt qua đ­ược thách thức, vượt qua đư­ợc nguy cơ tụt hậu, bắt nhịp kịp trình độ phát triển và hòa nhập  vào trình độ khu vực và thế giới. 
Căn cứ vào yêu cầu của thời đại và dựa theo quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi nhà tr­ường phổ thông phải tạo nên  những con ngư­ời thông minh, sáng tạo, có khả năng học tập và làm việc tốt.Thực tế, việc dạy và học của trư­ờng trung học phổ thông nói riêng, toàn ngành giáo dục nói chung đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn về chất lượng. Sự phát triển của xã hội đang đòi hỏi cấp thiết ngành giáo dục phải nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.

ĐMPPDH là vấn đề then chốt để nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên việc ĐMPPDH ở trường THPT Xxx vẫn còn tồn tại đó là: mới chỉ dừng lại ở mức độ hỡnh thức nờn chư­a đáp ứng đư­ợc yêu cầu cấp thiết của học sinh, phụ huynh và cả xó hội đómột yêu cầu “sát sườn” đối với từng trường học, nhất là khi Bộ giáo dục và đào tạo đó thay đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh, đặc biệt là cách ra đề thi tuyển sinh đại học mấy năm gần đây đều đũi hỏi cỏc em phải biết cỏch tự học, tự suy luận thỡ mới cú thể đạt điểm cao được.
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN QLGD: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//