Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


SKKN QLGD:Đổi mới công tác đánh giá giáo viên thông qua các tiêu chí thi đua góp phần nâng cao chất  lượng dạy học ở trường THPT

Thi đua khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành hoạt động của từng cơ quan đơn vị. Thành công của người thủ trưởng đơn vị là làm cho thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi cá nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
         Đối với các đơn vị là trường học, thi đua khen thưởng thể hiện chủ yếu qua công tác đánh giá giáo viên, những người góp phần to lớn quyết định chất lượng của nhà trường.
         Công tác đánh giá giáo viên được tổ chức thực hiện theo cách thức nào cũng đều phải hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên cũng như học sinh.


         Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đó là việc đánh giá còn mang tính “định tính”, chưa chính xác; việc bình bầu, xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm còn sa vào tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý.
         Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì cần thiết và phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường mà trên hết là công tác đánh giá giáo viên.
         Kết quả đánh giá phải khách quan, chính xác, đánh giá đúng việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu công tác của mỗi giáo viên; các tiêu chí thi đua phải được “lượng hóa”.
         Kết quả đánh giá phải là cơ sở để bình bầu, xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm.
    Đặc biệt, kết quả đánh giá phải được giáo viên tiếp nhận như thông tin phản hồi về năng lực làm việc của bản thân, từ đó tự đánh giá và có kế hoạch tự học, tự rèn luyện, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN QLGD:Đổi mới công tác đánh giá giáo viên thông qua các tiêu chí thi đua góp phần nâng cao chất  lượng dạy học ở trường THPT

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//