Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG THPT
Tiếp tục thực hiện chủ trương “mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lí ” đối với trường THPT  là một nhiệm vụ cấp bách: 


   Tăng cương kỉ cương, nề nếp trong quản lí dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, tăng cường vai trò của mỗi cán bộ giáo viên là một tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.
  Từng bước triển khai việc đánh giá cán bộ quản lí và giáo viên thông qua chất lượng dạy và học đã được thực hiện và chỉnh lí nâng cao chất lượng nhiều năm. 
- Xây dựng được trong tâm kiến thưc đến từng bài dạy chuẩn vè kiến thức kỹ năng, tư duy, thái độ đảm bảo đúng yêu cầu tối thiểu của Bộ, phù hợp với đối tượng trường ( ược thực hiện trong đợt bồi dưỡng chuyên môn tháng 8 hàng năm ) 
- Xây dựng được cấu trúc, nội dung ra đề kiểm tra tất cả các môn học với tỷ lệ 3 nhận biết 2 hiểu 1 vận dụng. Dựa vào cấu trúc nội dung ra đề kiểm tra giáo viên các môn ra đề ( có đáp án) các bài kiểm tra 45 phút trở lên của cả năm học theo phân phối chương trình gửi về “ ngân hàng đề kiểm tra” để hội đồng chuyên môn kiểm định chất lượng đề và đưa vào sử dụng .


- Xây dựng tư liệu ôn tập theo chương hoặc theo tác phẩm; giáo viên soạn tài liệu ôn tập và hướng dẫn học sinh ôn tập theo đặc thù bộ môn( Nếu là môn có tổ chức học thêm sẽ tổ chức cho học sinh ôn tập trong giờ học thêm, các môn còn lại giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tại nhà, chữa trên lớp).
- Xây dựng tài liệu dạy tự chọn dùng nội bộ : tổ nhóm chuyên môn thống nhất nội dung dạy tự chọn theo tiết trên tuần đối với các môn Toán, Văn, Anh, Vật lý( Học kỳ I), Hóa học       ( Học kỳ II), phân công các giáo viên trong  nhóm chuyên môn soạn nôi dung dạy tự chọn, thẩm định cấp tổ chuyên môn đưa vào sử dụng trong năm học, đồng thời phấn đấu hoàn thiện chất lượng nội dung tài liệu dạy tự chọn hàng năm để sử dụng dùng làm tài liệu dạy tự chọn nội bộ.
- Giáo viên đăng ký các tiết dạy đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá mỗi học kỳ ít nhất một tiết dạy thực tập tổ để rút kinh nghiệm. Đây cũng là một tiêu chí để đánh giá năng lực trình độ giáo viên, xếp lương giờ dạy


Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN QLGD:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG THPT
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//