Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

SKKN văn thư: Một số biện pháp xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học


Để công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học là một công tác rất quan trọng, nó đòi hỏi người làm công tác này phải thận trọng, tỉ mỹ, ngăn nắp và phải khoa học.

          Làm tốt công tác văn thư sẽ góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan. Ngược lại, nếu làm không tốt công tác văn thư sẽ hạn chế đến kết quả hoạt động quản lý, làm giảm hiệu lực chỉ đạo điều hành của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của cơ quan, tổ chức và bộ máy Nhà nước nói chung và trường học nói riêng.
Thực hiện tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo giữ gìn đầy đủ những chứng cứ bằng văn bản để chứng minh những văn bản đó có hợp pháp hay không hợp pháp. Làm tốt công tác văn thư sẽ tạo điều kiện làm tốt công tác lưu trữ của cơ quan. Giữ gìn được bí mật của cơ quan, của Đảng và của Nhà nước.
- Cần nhận thức cho mọi người trong trường hiểu được phần nào về các văn bản và công tác quản lý văn bản. Vì văn bản quản lý của Nhà nước và văn bản ngành GD& ĐT đều chứa đựng các quy phạm pháp luật, các thẩm quyền và hiệu lực pháp lý cụ thể.
  - Văn bản quản lý của Nhà nước và văn bản ngành GD& ĐT của ta hiện nay thực hiện theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, các văn bản đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Phải làm cho mọi người  trong trường đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới công tác văn thư, lưu tr và công tác văn phòng là cần thiết. 
SKKN văn thư: Một số biện pháp xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học
Tải về  tại đây để xem đầy đủ


SKKN văn thư: Những biện pháp tích cực nhất đem lại hiệu quả cao trong công tác văn thư hành chính
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD văn phòng, viết tiểu luận PPGD văn phòng


SKKN, SKKN văn phòng, NCKHSPUD văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng, SKKN văn phòng

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//