Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

SKKN Vật lí 7: Kinh nghiệm từ việc  dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phần chuyển động cơ học môn Vật lí THCS 


Khi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) về phần chuyển động cơ học môn Vật Lý THCS, nếu sử dụng SGK và sách bài tập của bộ môn thì về lý thuyết rất đơn giản; Bài tập vận dụng ít về số lượng và chưa phong phú về dạng bài tập… 
Dẫn đến trong việc bồi dưỡng HSG giáo viên (GV) không đưa ra được những phần lý thuyết phát triển nâng cao cho học sinh; học sinh không  được làm nhiều các dạng bài tập vận dụng... Làm chất lượng dạy và học dồi dưỡng HSG kém hiệu quả; Để giúp đỡ đồng nghiệp và HS tháo gỡ những vướng mắc trên tôi xin đưa ra sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Kinh nghiệm từ việc  dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phần chuyển động cơ học môn Vật lí THCS ”.

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:
Giúp GV và HS :
-         Nắm thêm một số kiến thức cơ bản phát triển và nâng cao về phần chuyển động cơ học môn Vật Lý THCS. Biết Vận dụng lý thuyết đã học vào làm các bài tập vận dụng phát triển, nâng cao, bài tập tổng hợp phức tạp trong phần chuyển động cơ học.

-         Hiểu  sâu sắc, đa dạng hơn về lý thuyết phần chuyển động cơ học.
-         Vận dụng làm được và làm thạo các thêm nhiề dạng bài tập vận dụng phát triển nâng cao, các bài tập tổng hợp, bài tập khó.


-         Thấy được ý nghĩa và ứng dụng rất lớn của môn vật lý trong đời sống, sản xuất.


SKKN Vật lí 7: Kinh nghiệm từ việc  dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phần chuyển động cơ học môn Vật lí THCS 

Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN Vật lí 7: Kinh nghiệm từ việc  dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phần chuyển động cơ học môn Vật lí THCS 

Lĩnh vực áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 7, Viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 7, Viết tiểu luận PPGD Vật lí lớp 7...

SKKN, SKKN Vật lí 7, NCKHSPUD Vật lí 7, SKKN Vật lí, SKKN Vật lí THCS, SKKN THCS

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//