Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành

Mua gì cũng được giảm giá ==> Bấm vào đây
SKKN-NCKHSPUD Vật lí 10: PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HỌC TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 10, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 10, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 10,


 Bài toán về chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định là một dạng rất mới đối với chương trình phổ thông. Do hiện nay các tài liệu tham khảo đang còn rất ít và nếu có thì các bài toán còn chưa đa dạng. 

Do đó chưa phát huy được tính sáng tạo của học sinh, mặt khác đối với giáo viên cũng gặp không ít khó khăn trong việc phân loại học sinh. 

Đối với các bài toán chuyển động của vật rắn thì thể loại bài toán sử dụng phương pháp động học hiện nay đang ít được khai thác nhất. Trong đề tài này tôi sẽ mở rộng các dạng bài toán sử dụng phương pháp này.
SKKN-NCKHSPUD Vật lí 10: PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HỌC TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 10, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 10, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 10,
SKKN, SKKN Vật lí 10, NCKHSPUD Vật lí 10, SKKN Vật lí 10, SKKN THPT, SKKN Vật lí


Tải SKKN-Tài liệu
Mua gì cũng được khuyến mại, giảm giá ==> bấm vào đây

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//