Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, sở GD&ĐT Bình thuận đã có văn bản Số: 1195 /SGDĐT-KHTC thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 tại các Trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Kính gửi: 
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 - Các Trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. 

Căn cứ Công văn số 1724/UBND-KGVXNV ngày 08 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, thi tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT tổ chức thi vào các ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2020. 
Sau khi xem xét ý kiến góp ý của UBND các huyện, thị xã, thành phố về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021 tại các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh như sau: 

Để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh; đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT công lập thông báo thời gian tuyển sinh và các hướng dẫn liên quan trong công tác tuyển sinh tới con em nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện./.

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//