Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Sau khi báo điện tử Dân Sinh có bài viết phản ánh về việc phân biệt vùng miền trong tuyển sinh Phổ thông dân tộc nội trú, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thay đổi một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.


Ngày 13/2/2021, báo điện tử Dân Sinh có bài viết "Nghệ An: Tuyển sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú chất lượng cao có sự phân biệt"?. Bài báo phản ánh: Nghệ An có 2 trường Phổ thông dân tộc nội trú nhưng chỉ có trường số 1 được xây dựng thí điểm trường chất lượng cao. Thế nhưng trong kế hoạch tuyển sinh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký thì trường Phổ thông dân tộc nội trú chất lượng cao chỉ được tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương (phía Tây Nam Nghệ An). Còn phía Tây Bắc Nghệ An gồm các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu... không được tuyển sinh. Mặc dù cả Tây Bắc và Tây Nam tỉnh Nghệ An đều có các đồng bào dân tộc như nhau, vậy tại sao lại có sự phân biệt này?.

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 569/QĐ/UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 PTDTNT THPT, năm học 2021-2022. Quyết định nêu rõ: Cho phép hai trường THPT DTNT tỉnh và THPT DTNT số 2 được tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa.

Trường THPT DTNT tỉnh tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong đó cho phép tuyển sinh 40% chỉ tiêu được giao là học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn huyện; tuyển sinh 60% chỉ tiêu được giao là đối tượng quy định tại Điểm 1.1 và 1.3 Khoản 1, Mục I nêu trên.
Trường PTDTNT THPT số 2 tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong đó cho phép tuyển sinh 30% chỉ tiêu được giao là học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện; tuyển sinh 70% chỉ tiêu được giao là đối tượng quy định tại Điểm 1.1 và 1.3 Khoản 1, Mục I nêu trên.

Trường THPT DTNT tỉnh tuyển 6 lớp 10: 210 học sinh (mỗi lớp 35 học sinh).

Trường PTDTNT THPT số 2 tuyển 6 lớp 10: 210 học sinh (mỗi lớp 35 học sinh).

Ngoài ra, Quyết định còn có thay đổi thêm: Đối với lớp chuyên tiếng Anh thực hiện Đề án ngoại ngữ

Học sinh trong tỉnh (học trong các trường THCS thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An) nếu hội đủ các điều kiện dưới đây đều được đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên tiếng Anh thực hiện Đề án ngoại ngữ tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu:

Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên;

Đã trúng tuyển vào 1 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//