Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

[Đã có] Điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ 2021

Sở GD&ĐT Phú Thọ chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của tất cả các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh.

Để xem điểm chuẩn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS Mã trường gửi 8785

Cụ thể như sau

Tên trường

Soạn tin

Cẩm Khê

37880

Soạn HS 37880 gửi 8785

Chân Mộng

37881

Soạn HS 37881 gửi 8785

Công nghiệp Việt Trì

37882

Soạn HS 37882 gửi 8785

DTNT Tỉnh Phú Thọ

37883

Soạn HS 37883 gửi 8785

Đoan Hùng

37884

Soạn HS 37884 gửi 8785

DTNT Yên Lập

37885

Soạn HS 37885 gửi 8785

Hạ Hoà

37886

Soạn HS 37886 gửi 8785

Hiền Đa

37887

Soạn HS 37887 gửi 8785

Hưng Hóa

37888

Soạn HS 37888 gửi 8785

Hùng Vương

37889

Soạn HS 37889 gửi 8785

Hương Cần

37890

Soạn HS 37890 gửi 8785

Kỹ Thuật Việt Trì

37891

Soạn HS 37891 gửi 8785

Long Châu Sa

37892

Soạn HS 37892 gửi 8785

Lương Sơn

37893

Soạn HS 37893 gửi 8785

Minh Đài

37894

Soạn HS 37894 gửi 8785

Minh Hoà

37895

Soạn HS 37895 gửi 8785

Mỹ Văn

37896

Soạn HS 37896 gửi 8785

Phong Châu

37897

Soạn HS 37897 gửi 8785

Phù Ninh

37898

Soạn HS 37898 gửi 8785

Phương Xá

37899

Soạn HS 37899 gửi 8785

Quế Lâm

37900

Soạn HS 37900 gửi 8785

Tam Nông

37901

Soạn HS 37901 gửi 8785

Thạch Kiệt

37902

Soạn HS 37902 gửi 8785

Thanh Ba

37903

Soạn HS 37903 gửi 8785

Thanh Sơn

37904

Soạn HS 37904 gửi 8785

Thanh Thuỷ

37905

Soạn HS 37905 gửi 8785

Trung Giáp

37906

Soạn HS 37906 gửi 8785

Trung Nghĩa

37907

Soạn HS 37907 gửi 8785

Tử Đà

37908

Soạn HS 37908 gửi 8785

Văn Miếu

37909

Soạn HS 37909 gửi 8785

Việt Trì

37910

Soạn HS 37910 gửi 8785

Vĩnh Chân

37911

Soạn HS 37911 gửi 8785

Xuân áng

37912

Soạn HS 37912 gửi 8785

Yển Khê

37913

Soạn HS 37913 gửi 8785

Yên Lập

37914

Soạn HS 37914 gửi 8785
 

Cách 2. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS PT Tên trường, gửi 8785

Trong đó:

- PT là viết tắt của Phú Thọ

- Tên trường viết liền, không dấu

Cụ thể như sau:

Tên trường

Soạn tin

Cẩm Khê

Soạn HS PTCAMKHE gửi 8785

Chân Mộng

Soạn HS PTCHANMONG gửi 8785

Công nghiệp Việt Trì

Soạn HS PTCONGNGHIEPVIETTRI gửi 8785

DTNT Tỉnh Phú Thọ

Soạn HS PTDTNTTINHPHUTHO gửi 8785

Đoan Hùng

Soạn HS PTDOANHUNG gửi 8785

DTNT Yên Lập

Soạn HS PTDTNTYENLAP gửi 8785

Hạ Hoà

Soạn HS PTHAHOA gửi 8785

Hiền Đa

Soạn HS PTHIENDA gửi 8785

Hưng Hóa

Soạn HS PTHUNGHOA gửi 8785

Hùng Vương

Soạn HS PTHUNGVUONG gửi 8785

Hương Cần

Soạn HS PTHUONGCAN gửi 8785

Kỹ Thuật Việt Trì

Soạn HS PTKYTHUATVIETTRI gửi 8785

Long Châu Sa

Soạn HS PTLONGCHAUSA gửi 8785

Lương Sơn

Soạn HS PTLUONGSON gửi 8785

Minh Đài

Soạn HS PTMINHDAI gửi 8785

Minh Hoà

Soạn HS PTMINHHOA gửi 8785

Mỹ Văn

Soạn HS PTMYVAN gửi 8785

Phong Châu

Soạn HS PTPHONGCHAU gửi 8785

Phù Ninh

Soạn HS PTPHUNINH gửi 8785

Phương Xá

Soạn HS PTPHUONGXA gửi 8785

Quế Lâm

Soạn HS PTQUELAM gửi 8785

Tam Nông

Soạn HS PTTAMNONG gửi 8785

Thạch Kiệt

Soạn HS PTTHACHKIET gửi 8785

Thanh Ba

Soạn HS PTTHANHBA gửi 8785

Thanh Sơn

Soạn HS PTTHANHSON gửi 8785

Thanh Thuỷ

Soạn HS PTTHANHTHUY gửi 8785

Trung Giáp

Soạn HS PTTRUNGGIAP gửi 8785

Trung Nghĩa

Soạn HS PTTRUNGNGHIA gửi 8785

Tử Đà

Soạn HS PTTUDA gửi 8785

Văn Miếu

Soạn HS PTVANMIEU gửi 8785

Việt Trì

Soạn HS PTVIETTRI gửi 8785

Vĩnh Chân

Soạn HS PTVINHCHAN gửi 8785

Xuân áng

Soạn HS PTXUANANG gửi 8785

Yển Khê

Soạn HS PTYENKHE gửi 8785

Yên Lập

Soạn HS PTYENLAP gửi 8785

 Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//