Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

  Chào đón sự kiện TKX list sàn 5roi 30/09/2021, sự kiện khai trương văn phòng xixo global tại Singapore và Sinh nhật xixo ecosystem, TKX và XIXO thực hiện chươg trình Airdrop khủng, mỗi ví nhận được 1000TKX và 1 XBA về ví (sau 24h đăng ký) mà không kèm theo điều kiện khác

Kết thúc: 29/9/2021 

Hướng dẫn

Bước 1. Bấm vào đây để tham gia nhận (Kênh telegram)
Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ 

Thực hiện nhiệm vụ nhận 1000 TKX 
↪ Nhập gmail 
↪ Nhập địa chỉ ví  BSC wallet (Dùng ví Trust hoặc ví Meta)
↪ Join Telegram group + channel
↪ Confirm 

Thực hiện nhiệm vụ nhận 1 XBA 
↪ Subscribe Youtube
↪ Follow Twitter
↪ Follow -,LIKE -SHARE fanpage chế độ công khai gắn hashtag:  
#XIXO #XBank #Số_hoá_xây_dựng #TokenX #TKX #XBA #Staking #Blockchain_bank #AIH #Blockchain
👉 Comment, share or post text with hashtag
👉 Confirm
Bước 3. Dán contract vào ví Meta để nhận Token

TKX contract:  0x4D864E4f542b4b40acB3151C9daD2e2C9236a88f

XBA Contract:  0x40c0ba4e74d9b95f2647526ee35d6e756fa8bf09

Bấm vào đây để tham gia nhận (Kênh telegram)

Chúc bạn thành công
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//