Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 

 - Sáng 9/6, kết quả (đợt 1) kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm học 2022 - 2023 được công bố. Qua kỳ thi này, trường Hoàng Văn Thụ tuyển mới 500 học sinh lớp 10, phân bổ vào 12 lớp chuyên, 1 lớp không chuyên Tự nhiên, 1 lớp không chuyên Ngoại ngữ. Trong 3 ngày (từ 4 - 6/6), kỳ thi được tổ chức đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế. 


Liên quan
Để xem điểm chuẩn, bạn soạn tin như sau

Cách 1. Soạn HS Mã lớp gửi 8785

Cụ thể như sau


Lớp

Soạn tin

Chuyên Toán

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Lý

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Hóa

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Sinh

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Văn

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Sử

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Địa

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Anh

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Tin

37935

Soạn HS 37935 gửi 8785

Chuyên Pháp

37936

Soạn HS 37936 gửi 8785

 
Cách 2.   Soạn HS HBTênlớp  gửi 8785

Trong đó:
TH:  là ký hiệu Thanh Hóa
Tên lớp: Là tên lớp chuyên, Ví dụ ChuyenToan, ChuyenAnh .... 

Lớp

Soạn tin

Chuyên Toán

Soạn HS HBCHUYENTOAN gửi 8785

Chuyên Lý

Soạn HS HBCHUYENLY gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn HS HBCHUYENHOA gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn HS HBCHUYENSINH gửi 8785

Chuyên Văn

Soạn HS HBCHUYENVAN gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn HS HBCHUYENSU gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn HS HBCHUYENDIA gửi 8785

Chuyên Anh

Soạn HS HBCHUYENANH gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn HS HBCHUYENTIN gửi 8785

Chuyên Pháp

Soạn HS HBCHUYENPHAP gửi 8785

 Liên quan


Theo thông báo của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển đợt 1 nộp hồ sơ nhập học từ ngày 11/6 - 17 giờ ngày 16/6/2022, tại phòng Văn thư của trường. Học sinh có thể trực tiếp đến phòng Văn thư để nhận giấy thông báo nhập học.


Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 10/6 - 17 giờ ngày 13/6/2022. Nhận đơn đăng ký xét tuyển vào lớp không chuyên từ ngày 10/6 - 17 giờ ngày 14/6/2022.

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2022, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//